Lịch khai giảng

TÊN KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

CẤP ĐỘ

GIÁO TRÌNH

THỜI GIAN HỌC

LỊCH KHAI GIẢNG

TIẾNG ĐỨC THIẾU NHI


 

A1

A1.1

Los geht’s Prima
(3 quyển: Band 1, 2, 3)

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần

Liên hệ
hotline: 1900 7060
để được tư vấn chi tiết.

A1.2

A1.3

A1.4

A1.5

A1.6

TIẾNG ĐỨC THIẾU NIÊN

A1

A1.1

Prima Plus A1
Deutsch für Jugendliche
(Band 1 và 2)

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần

Liên hệ
hotline: 1900 7060
để được tư vấn chi tiết

A1.2

A1.3

A1.4

A2

A1.1

Prima Plus A2
Deutsch für Jugendliche
(Band 1 và 2)

8 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần

Liên hệ
hotline: 1900 7060
để được tư vấn chi tiết.

A1.2

A1.3

A1.4

B1

B1.1

Prima Plus B1
Deutsch für Jugendliche

12 tuần/khóa
1.5h/buổi - 3 buổi/tuần

Liên hệ
hotline: 1900 7060
để được tư vấn chi tiết.

 

B1.2

HỌC TIẾNG ĐỨC 1 KÈM 1

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

100% HỌC VỚI
GV NƯỚC NGOÀI

Liên hệ hotline: 1900 7060 để được tư vấn chi tiết.

Tư vấn miễn phí
PHUONG NAM EDUCATION - HOTLINE: 1900 7060
Để lại số điện thoại
để được Phuong Nam Education liên hệ tư vấn

Hoặc gọi ngay cho chúng tôi:
1900 7060

Gọi ngay
Zalo chat